Disclaimer

Van wie is de woning?

Huren in Leidsche Rijn in Utrecht maakt onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen wij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Wij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

Waar staan wij voor?

We besteden niet alleen veel aandacht aan onze gebouwen, diensten en service, maar ook aan de woonomgeving. Wij ontwikkelen, realiseren of kopen woningen in omgevingen waar mensen graag willen wonen. Nu en in de toekomst. Wij beleggen in vastgoed voor de lange termijn. Dat betekent dat wij continu investeren in het verbeteren van veiligheid, duurzaamheid, onderhoud en woonplezier. Op het gebied van innovatie introduceren we vernieuwende concepten waarmee we onze bestaande en nieuwe huurders van dienst zijn.

Kwaliteit van Bouwinvest:

U kunt rekenen op de kwaliteit van Bouwinvest. Dat houdt in dat de woning altijd:

  • een duurzame keuze is – de apparaten en materialen in de woningen zijn duurzaam en Bouwinvest streeft altijd naar minimaal energielabel A.
  • compleet is, een hoog afwerkingsniveau heeft en snel bewoonbaar is - onze woningen worden standaard opgeleverd met een hoogwaardige keuken, voorzien van alle moderne inbouwapparatuur, en met een kwalitatief hoogwaardig ingerichte badkamer.
  • veilig is – de woningen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  • in goede onderhoudsstaat is – u hoeft zelf geen onderhoud aan uw woning uit te voeren. U kunt altijd rekenen op een snelle en professionele uitvoering van onderhoud en reparaties door professionele lokale vastgoedbeheerders waar we mee samenwerken.

Huurder als inspiratie

Onze huurders zijn onze inspiratiebron en uitgangspunt. Door het stellen van vragen en door te luisteren naar onze huurders zijn we in staat onze woningen steeds beter aan te laten sluiten bij de woonbehoeften en woonwensen van (toekomstige) bewoners. Zo wordt er bijvoorbeeld bij nieuwbouw steeds vaker rekening gehouden met de woonbehoeften en -wensen van senioren. http://www.bouwinvestpanel.nl

Vragen over de woning?

Bouwinvest heeft het onderhoud en beheer (bijvoorbeeld klein onderhoud) van de woningen ondergebracht bij vaste, lokale samenwerkingspartners. Heeft u vragen over de woning of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd terecht bij uw vastgoedmanager.

Disclaimer

Aan deze website van Bouwinvest wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod aan informatie te geven. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Bouwinvest neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Copyrights

Alle rechten worden voorbehouden. De inhoud (waaronder doch niet beperkt tot tekst, foto’s en logo's) op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Bouwinvest worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand en/of openbaar worden gemaakt en/of (delen) gebruikt worden voor andere websites of enige andere toepassingen in welke vorm dan ook.